Обладнання, діагностика, ремонт дизельних систем
Українa, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29
Телефон+38 (096) 748-35-36
Телефон+38 (067) 119-76-15
Телефон+38 (067) 748-35-36

Принцип керування інжектором Bosch CRI 2.5

Замість кулькового клапана в електрогідравлічних форсунках може застосовуватися клапан із нерухомим пальцем якоря (рис. 1)

Клапан с неподвижным пальцем якоря

Мал. 1. Клапан з нерухомим пальцем якоря:
1 – порожнина регулювання клапана; 2 – зливний дросель; 3 – палець якоря; 4 – якір; 5 – електромагнітна котушка; 6 – пружина; 7 – сідло; 8 – дросель припливного каналу; а – форсунка у закритому стані; б – форсунка у відкритому стані
 
Принцип роботи такого типу форсунки полягає в наступному. При відсутності подачі струму на обмотку електромагнітної котушки 5, якір електромагнітного 4 клапана притискається пружиною клапана до сідла 7 і перекриває канал між регулюючої порожниною клапана і зворотною магістраллю (рис.1, а). Тиск у регулюючій порожнині 1 клапана дорівнює тиску в рампі (у контурі високого тиску). Оскільки площа перерізу натискного стрижня менша від площі перерізу голки форсунки, голка вдавлюється в сідло форсунки, форсунка закрита.
 
Для упорскування блок управління двигуна подає напругу на обмотку електромагнітної котушки. Як тільки створюване електромагнітом зусилля перевищить зусилля, що замикає пружини, якір електромагнітного клапана зміщується вгору і відкриває зливальний дросель (рис. 1, б). Паливо з порожнини регулювання клапана через зливний дросель, що відкрився, витікає в зворотну паливну магістраль. Тиск палива в порожнині регулювання клапана знижується. Дросель 2 зливного каналу запобігає швидкому вирівнюванню тиску між контуром високого тиску двигуна і регулюючої порожниною клапана. Голка розпилювача під впливом високого тиску палива піднімається і починається впорскування.
 
У даній конструкції електрогідравлічної форсунки, на відміну від форсунки з кульковим клапаном, якір із нерухомим пальцем, закриваючись, не повинен долати силу високого тиску, в результаті для герметизації каналу високого тиску йому потрібно менше зусилля. Найменше зусилля закривання клапана з нерухомим пальцем якоря уможливлює реалізувати втричі більший переріз відкриття клапана, ніж кульковий клапан. Таким чином, клапану з нерухомим пальцем для забезпечення витікання такої кількості палива з порожнини управління клапана потрібен менший робочий хід. Малий робочий хід дозволяє реалізувати дуже малий час перемикання клапана і, тим самим, кілька циклів упорскування за один робочий такт двигуна, що за часом швидкодії наближає таку форсунку до п'єзоелектричного, більш дорогого.

Дизель Центр Біла Церква
Обладнання, діагностика, ремонт дизельних систем
Українa, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 29
+38 (096) 748-35-36
+38 (067) 119-76-15
+38 (067) 748-35-36